Новите режими в Закона за корпоративното подоходно облагане: статия на доц. д-р Любка Ценова, ВУЗФ, в „Правен свят“

  От 1 януари 2019 г. се въвеждат само три от мерките, предвидени в Директива 2016/1164: правилата за ограничаване на приспадането на лихвите, контролираните чуждестранни дружества и борбата със злоупотребите Данъчното планиране е дейност, насочена към предварително проучване на данъчните режими в Прочети