проф. д-р Грегори Макридис

проф. д-р Грегори Макридис

директор на направление "Международни докторски и магистърски програми и проекти и международно сътрудничество"

Проф. д-р Грегори Макридис е председател на Европейската асоциация на ERASMUS координаторите, председател на Европейската асоциация за кариерно развитие и изпълнителен директор на Европейския офис на Кипър в Брюксел.

Проф. Макридис е директор по науката и международните връзки на Университета в Никозия, Кипър. От 2007 г. е изпълнителен директор на Офиса на Кипър в Брюксел към Европейската комисия, където управлява 500 хил. евро годишно. Президент e на Кипърското математическо дружество, както и на Математическа асоциация на страните от Югоизточна Европа. Защитил е докторската си дисертация по приложна математика в Илинойския технологичен институт, Чикаго, САЩ. След 2002 г. е бил координатор на 9 проекта към Европейския съюз и е бил партньор по редица други проекти. Автор е на множество научни статии в реферирани списания, има 28 публикации в трудове на научни конференции.

Д-р Макридис е гост-професор във ВУЗФ по учебната дисциплина “Европейски фондове и програми” от 2016 г.