ас. Никола Димитров

ас. Никола Димитров

ас. Никола Димитров е магистър по Технологии, иновации и предприемачество. Завършил е Шефийлдския университет, където защитава дисертация на тема „Управление на комплексни и хаотични организации в югоизточна Европа: ключови фактори и инструменти за управление“ (октомври, 2009 г.). От 2011 г. е хоноруван преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), както и лектор към Международния факултет на Университета в Шефийлд, Великобритания. Води лекции и упражнения в бакалавърските курсове по ИТ умения за бизнес, ИТ и мениджмънт, Вземане на решение чрез ИТ и Академични умения на студенти в Международния факултет на Университета в Шефийлд, също и в бакалавърските и магистърските дисциплини Управление на продажбите, Мениджмънт на бизнес процеси, Бизнес процеси: ключови клиенти и партньори на студенти във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

ас. Никола Димитров е активен “intrapreneur”, стратег и консултант за успех; работил е за редица компании в сферата на ИТ консултации, застраховки, недвижими имоти, туризъм, банкиране и центрове за изнесени услуги.

Работил е като Lean консултант по управление на процесите и ефективността в една от водещите австрийски банки в България, както и за американската Форчън глобал 500 компания, с фокус върху промяна на културната нагласа, подобряване на мотивационните схеми, ефективност и оптимизация на процесите, стратегии за увеличение на продажбите, оптимизация на клоновата мрежа, обучения по коучинг и др.

ас. Никола Димитров е участвал в проекти като: Интегриране на CRM системи; Планиране, управление, маркетинг и продажби на недвижими имоти; Създаване на онлайн банкиране; Създаване на мобилно банкиране; Създаване на зони за самообслужване и др.

Неговият профил включва богат опит в бизнес комуникациите, междукултурната комуникация и презентационните умения (говорене пред публика), обучения, коучинг и менторство. ас. Никола Димитров е редовно канен като гост-лектор на различни академични, благотворителни и бизнес събития.

Неговите интереси и текущи научни изследвания включват игрови теории и игровизация на образованието и бизнеса, а също така управление на промяната, коучинг, продажби и мрежов бизнес.

От 2014 г. е лектор в Лятната детска академия на ВУЗФ, където води теми, свързани с бъдещето на банките, предприемачеството и изграждане на лидерски умения.

От 2015 г. е ментор в HiAchievers.com, академия за развитие на лидерски и презентационни умения на тийнейджъри, както и ментор на Junior Achievement Bulgaria.

От 2016 г. активно се занимава и с любимия си спорт като треньор по волейбол и през сезон 2017 става помощник-треньор на Владимир Николов във волейболен клуб „Левски“ – София.

Публикации

   • Доклад на тема „Мрежов маркетинг като иновативен бизнес модел“, студентска и докторантска научна конференция на тема „Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика“ (май, 2017 г., ВУЗФ).
   • Доклад на тема „Виртуална зависимост“, научна конференция „Иновациите: двигател за икономическия растеж“ (октомври, 2015 г., ВУЗФ).
   • Участие в Международен научен форум „Иновациите: двигател за икономически растеж” (2013 г.) с разработка на тема „Преоткриване и подобряване на образованието чрез технологията и игрите” (http://ino.vuzf.bg).
   • Участие в Международен научен форум за социално предприемачество (2014 г.) (http://www.cocreatech.dk/).
   • Победител във второто издание на www.innovation-challenge.org (2013 г.).
   • Научноизследователска дейност в Индия, свързана със социалното предприемачество, по съвместен проект между ВУЗФ и Международното бизнес училище на Копенхаген (2013-2014).

   • Гост-лектор на Академия за нови бизнес лидери на тема „9 прости урока за личностен и бизнес растеж“, София, 2018, ВУЗФ.
   • Гост-лектор на Лятно училище за деца на тема „Бизнесмен или Супермен: Business Hacks“, София, 2018, ВУЗФ.
   • Гост-лектор на Лятно училище за деца на тема „7-те умения, които милионерите учат извън училище“, София, 2017, ВУЗФ.
   • Гост-лектор в креативния лагер на учебни компании на Junior Achievement Bulgaria на тема „Как да продаваме идеята си по-добре?“, София, 2016.
   • Гост-лектор на Академия за нови бизнес лидери на тема „7 научно доказани начина как да повишим влиянието си“, София, 2016, ВУЗФ.
   • Гост-лектор на Лятно училище за деца на тема „Как да управляваме екип и да даваме мотивираща обратна връзка“, София, 2016, ВУЗФ.
   • Гост-лектор на тема „УЧР в ХХІ-ви век“, София, 2015, УНСС.
   • Гост-лектор на Лятно училище за деца на тема „Предприемачество без риск“, София, 2015, ВУЗФ.
   • Гост-лектор на HiAchievers Academy на тема „Работа в екип“, София, 2015.
   • Гост-лектор на среща на лидери на Forever Living Products на тема „Продажбени умения“, Боровец, 2015.
   • Гост-лектор на среща на лидери на LR Health & Beauty Systems на тема „Коучинг за предприемачи“, Рибарица, 2015.
   • Интервю за списание „Бизнес клуб“ на тема „Образователна система и мотивация на студенти“, София, 2014.
   • Гост-лектор на Лятно училище за деца на тема „Бъдещето на банките“, София, 2014,  ВУЗФ.
   • Модератор на Международна научна конференция „Иновации за икономически растеж“, София, 2013.
   • Лектор на Международна научна конференция „Иновации за икономически растеж“, София, 2013.
   • Гост-лектор на годишна среща на БАДФУ на тема „Заедно сме по-силни“, Троян, 2012.

   • „Силата на игровизацията“, списание Business Lady, април, 2016.
   • „Виртуалната зависимост“, списание GoBio, март, 2016.
   • Интервю на тема образование, списание Business Club, 2015.

   • Член на Българска Асоциация за управление на хора (БАУХ)
   • Член и спонсор на LR Global Kids Fund
   • Член на Консултативния бизнес съвет към ВУЗФ
   • Член на научноизследователска група по иновации на ВУЗФ
   • Ментор и лектор към „Junior Achievement България“, „HiAchievers.com“, Академия за нови бизнес лидери на ВУЗФ както и на Лятната академия за ученици на ВУЗФ.
   • Основател на LivingRich.bg и GoProAcademy.bg