Д-р Ясен Димитров

Д-р Ясен Димитров

Д-р Ясен Димитров е  преподавател  по  организационно поведение и бизнес психология във Висшето училище по застраховане и финанси. Бил е преподавател в НБУ, а впоследствие  и в УНСС,  където е получил докторската си степен в областта на Човешките ресурси. Той е и организационен консултант, корпоративен треньор и сертифициран коуч с богата  практика и значителен международен опит.  Изследователските и научно-практическите му интереси са в областта на  диагностиката и развитието на  емоционална интелигентност, в  приложението на концепцията в съвременните организации за повишаване на организационната ефективност, както и в  областта на поведенческите интервенции (nudge) и приложението им за провокиране на поведенчески реакции в аспекти като потребителско поведение, работна безопасност и т.н.  Д-р  Димитров активно участва в работата на редица професионални  организации – Българската асоциация за управление на хора (БАУХ), Дружествота на психолозите в България (ДПБ), Интернационалната коучинг федерация (ICF). Като учен и консултант  той е участвал е в редица международни проекти в  Австралия, Нова Зеландия, Великобритания, Холандия, Сърбия, Хърватска, Словения и др.

Selected Publications

   1. Димитров, Я., И. Влаев. Корпоративни тренинги в емоционална интелигентност: Ефективна практика, или модерна заблуда?, European Work and Organizational Psychology in Practice  (2015). ISSUE 7/2015, pp. 70- 80.
   2. Димитров, Я., И. Влаев,  Повлияване на избора на служителите по посока здравословен избор на хранене, European Work and Organizational Psychology in Practice.(2016). ISSUE 8/2016, pp. 5- 12.

   1. Димитров, Я. (2013). Подходи за развитие на служителите. Сп. „Човешки ресурси“, 7/227/201, 3 стр. 19-22,  ISSN 1312 – 319X.
   2. Димитров, Я. (2016). В царството на емоциите: Екзекютив коучинг в емоционална интелигентност –  развиване на лидерски умения. ICN (International Coaching Magazine)  14- th edition , volume 2, pp. 23-25.
   3. Димитров, Я. (2017). Кариерен коучинг и Бърнаут синдром – когато „егото“ срещне разума. ICN (International Coaching Magazine) 18- th edition , pp. 53-57.

   • Вазова, Т., Я. Димитров. (2015). Емоционалната интелигентност като ключова предпоставка за успешната реализация на работещите в сектора на дългосрочната грижа. Сборник с доклади от Единадесета международна научна конференция на младите учени, 15 декември 2015 г. – София : Университет за национално и световно стопанство; Висше училище по застраховане и финанси, 2015, с. 821-836.
   • Вазова, Т., Я. Димитров. (2017). „Меките“ умения – ключов елемент при изграждането на компетентностен модел в сектора на дългосрочната грижа. Научна конференция, гр. Варна, 20.06.2016 г., Сборник с доклади „Възрастните хора като ресурс в развитието“. Изд. „Славена“, гр. Варна, 2017 г., с. 189-209.

   1. Димитров Я., (2016). Три поведенчески въздействия с един ефект – стъпка към здравословни хранителни навици. Дванадесета международна научна конференция на младите учени, 11 ноември 2016 г. – София, Университет за национално и световно стопанство; Висше училище по застраховане и финанси, 2016, с. 567-578.

   Настоящи проекти:

   1. Поведенческа интервенция за повлияване на поведенията, свързани с безопасност на труда в металургията. Проектът се провежда в Аурубис  – България и включва комплексно повлияване с тренинг активности и „нъдж“ базирани интервенции. Проектът следва да приключи през м. декември 2018 г.

   Завършени проекти:

   1. Пилотна обучителна програма за развиване на компетенциите на емоционална интелигентност, като част от „меките“ умения, включени в компетентностен модел на професията „болногледач“. Пилотните групи са проведени на 01/07/2018.

   Допълнителна информация

   Преподавателски и изследователски интереси:

   Емоционална интелигентност и нейното приложение в организационните науки; Бизнес психология; Организационно поведение; Мотивация на персонал; Коучинг и менторство; Поведенческа икономика и „Нъдж“ теория.