доц. д-р Теодора Лазарова

доц. д-р Теодора Лазарова

Теодора Лазарова завършва бакалавърска степен по Психология в СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава две магистърски степени по Организационно поведение и консултиране на организацията и по Стопанско управление в същия университет. Защитава успешно дисертационен труд, изследващ връзката между лидерските стилове, организационния климат и екипната работа в Института за изследване на населението и човека към БАН. През 2018 година придобива и академичната длъжност „доцент“ във ВУЗФ с монографичния си труд „Иновативно управление на човешките ресурси“.

Доц. д-р Теодора Лазарова има 13 години професионален и повече от 9 години академичен опит. Дисциплините, по които преподава във ВУЗФ, в University of Sheffield, НБУ, УНСС, НСА, както и в Колежа по мениджмънт „Адам Смит“ са в областта на управлението на човешки ресурси, лидерството и бизнес психологията. От 2015 година е сертифициран академичен консултант на Blackboard за България. Лектор е по програмата за изграждане на административен капацитет, провежда и обучения на множество общини и държавни институции. Участвала е в десетки международни конференции в България, Сърбия, Англия, Ирландия, Дания и Малта.

Show More

    Доц. Лазарова участва и подкрепя активно различни социални инициативи. Кариерата ѝ стартира като доброволец в ООН. Подпомага изграждането и разширяването на клубната мрежа на асоциация „Дебати“ и е ментор във фондацията за жените “Cherie Blair”. През 2018 година става съосновател и член на УС на Асоциацията за технологично образование и иновации. Професионалният ѝ бизнес опит включва различни ескпертни позиции в Юробанк И Eф Джи България, Търговска банка Д и Blackboard. Няколко години е част от екипа на NaXex Technological Development с основен фокус върху подбора на служители и провеждане на обучения. Понастоящем е мениджър „Човешки ресурси“ в американската компания Montway.