Проф. д-р Джовани Ладжоя

Ръководител на катедра “Икономика, управление и бизнес право”, Университет в Бари „Алдо Моро“, Италия

Джовани Ладжоя е редовен професор, ръководител на катедра „Икономика, управление и бизнес право“ в Университета в Бари “Алдо Моро”, Италия и заместник-ректор по въпросите на бизнес сътрудничеството и пазара на труда на Католическия университет “Дева Мария на добрия съвет”, Тирана, Албания.

Има докторска степен по стокови науки от Университета в Бари и е преподавател по дисциплините Стокови науки, Технология за екологично сертифициране, Ресурси и управление на отпадъците.Show More

    Професор Ладжоя е академичен координатор на програма “Еразъм” и член на Съвета на докторантската школа по „Икономика и управление“. Той е свързан с Международното дружество за индустриална екология, Международното общество на стоковите науки и технологии (IGWT) и италианските мрежи за кръгова икономика и оценка на жизнения цикъл.

    Основните му научни интереси са в областта на екологичната икономика, кръговата икономика, анализа на материалния поток и на жизнения цикъл, управлението на околната среда, биомасата и биоенергията.