Assoc. Prof. Krassimir Todorov, VUZF, participated in the International Strategic Management Conference in Copenhagen, Denmark

Assoc. Prof. Dr. Krasimir Todorov, a lecturer at VUZF University, presented the university to the international academic community in Copenhagen, Denmark, at the scientific conference on strategic management, organized by the World Academy of Science, Engineering and Technology on 11-12 June 2019. Прочети

Новите мерки на ЕК в борбата с прането на пари – доц. д-р Любка Ценова, преподавател във ВУЗФ, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria

Към момента в Европейския съюз (ЕС) съществуват 5 директиви, които уреждат борбата с пране на пари и финансирането на тероризма. Последната от тях, която е основополагаща, вече беше изменена в края на месец май. Към 10 януари 2020 г. тези мерки вече Прочети