VUZF Lab е отворена за интердисциплинарно сътрудничество и перспективи. Резултатите от изследването се предават в областта на науката, както и чрез проучвания, публикации, медии и по-нататъшни образователни събития за фирми, сдружения и икономическа политика. Наред с други неща, изследователският център се занимава с обработката на международни сравнителни въпроси в европейския контекст, както и с разработването на бази данни, които имат изключителна важност като основа за научно-изследователска работа, профилирани на национално и международно ниво. VUZF Lab също така предоставя избрани данни на външни заинтересовани страни за целите на научните изследвания.