Как проверяват проверяващите на банките?

Диана Банкова –  докторант във ВУЗФ и асистент одитор в одиторската компания Moore Stephens Bulgaria 9 Audit

Случилото се с Корпоративна търговска банка (КТБ) се превърна в световна сензация. Топ изданието Forbes също изрази мнението си по този казус. В него Frances Coppola дефинира извършения одит като „The “audit“ that wasn’t an audit“ (От англ. – „Одитът, който не беше одит“). Този коментар дава недвусмислена яснота за качеството на извършения одит.

Този случай не е прецедент  за световната икономика. Доказват го статистическите данни, посочени в www.wikipedia.org – „List of bank failures in the United States (2008–present)“ на поредицата от фалирали  банки.

Lehman Brothers – с активи на стойност 639 млрд. долара и дълг от 619 млрд. долара, е одитрана от Ernst & Young, но банката завежда дело срещу одиторите, като се оплаква от неадекватността на одиторския доклад.

Ex-TierOne Bank е също пример за фалирала банка. Само че тук разликата се състои в това, че е обвинен и осъден бившият изпълнителен директор Gilbert Lundstrom – на 11 години лишаване от свобода, както и да заплати глоба в размер на 1.2 млн. долара. Президентът на банката James Laphen също е осъден на 34 месеца затворзащото е фалшифицирал финансови документи. В допълнение към мрачната ситуация е заведено и дело срещу одитираща ги компания  ­ KPMG, която издава чисто мнение в одиторския си доклад.

В САЩ са заведени дела срещу мениджъри и одитори и на други банки с финансови затруднения, като:  Merrill Lynch, Bear Stearns, Washington Mutual, Colonial Bank и много други, които дестабилизират финансовия свят. Тази тенденция се пренася и в Европа.
В Англия „качествено“ одитирани банки, доведени до фалит, са: Northern Rock, Royal Bank of Scotland Group, HBOS, Lloyds TSB.Загубите от това са в колосални размери. Холандия претърпява подобна криза с банката ABN AMRO.

Всички представени примери показват значението на вътрешния и на външния одит на банките. По-важно е да се отбележи значението на надзорната функция над одиторската професия, която да послужи като превенция в това направление. Налагането на санкции и търсенето на отговорност за тези престъпления е фундаментално за правилното регулиране на политиката и икономиката на една държава.

Медия: http://www.banker.bg/finansov-dnevnik/read/kak-proveriavat-proveriavashtite-na-bankite

Leave a Comment