Проф. д-р Юлия Добрева за в. „24 часа“: Висшето училище по застраховане и финанси отново обновява програмите си, за да са адекватни на пазара

До 31 януари имаме имаме предварителен прием, при който ще може да се кандидатства само с препоръка от учител, казва зам.-ректорът

Проф. д-р Юлия Добрева е заместник-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и директор на направление “Икономика” в Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“, където защитава докторската си дисертация по специалност “Политическа икономия” през 2011 г. От януари 2012 г. е преподавател във ВУЗФ, както и почетен лектор към Международния факултет на Университета в Шефилд, Великобритания. През март 2016 г. е избрана за доцент, а през октомври 2021 г. – за професор. Има и дългогодишен опит в банковата сфера на мениджърски позиции.

– Проф. Добрева, какво е нивото на българското висше образование? Бихте ли насърчили завършващите ученици да изберат българското образование пред образованието в чужбина?

– Моето мнение по този въпрос е категорично – българското висше образование е на много високо ниво. И не правя разделение между частни и държавни университети. Смятам, че в последните години университетите в България постигнаха голям напредък в развитието си и вече достойно могат да се конкурират с чуждестранните висши училища. Особено университети, които са установили международни сътрудничества и активно работят по тях. Например

ВУЗФ 20 години си сътрудничи с над 50 елитни университети

в Европейския съюз и извън него. Много полезно за нас беше сътрудничеството ни с Университета в Шефилд, в резултат от което качеството на обучение във ВУЗФ се приравни на нивото на най-добрите университети във Великобритания, имаме бакалавърски и магистърски програми, които се преподават на английски език.

Изобщо, считам, че завършващите ученици днес имат възможности за качествено висше образование у нас, каквито в началото на 90-те години на миналия век нямаше. Не виждам никаква причина те да изберат образование в чужбина пред българското образование. Още повече, тук те ще са в своята среда, заобиколени от семейство и приятели, ще имат подкрепа и сигурност и няма да се налага да се справят с редица трудности, с които неминуемо се сблъскват нашите студенти в чужбина.

Съществува и още един проблем – в практиката ми като зам.-ректор често се сблъсквам с различни казуси на дипломи, издадени от много скъпи и обявявани за престижни чуждестранни университети, които после се оказва, че не се признават и това е пречка както за кандидатстване за работа, така и за продължаване на образованието в магистърска програма например.

Има над какво да се замислим, преди да изпратим децата си навън. Човек не може да прави компромиси, когато става въпрос за най-ценното в живота – с бъдещето на детето си.

– За поредна година ВУЗФ запазва челна позиция в рейтинговата система на висшите училища. Как го постигате?

– Това е голямо постижение, с което ние много се гордеем.

Огромен успех

е малък частен университет като ВУЗФ да заеме позиция след Софийския университет и УНСС. Постигнахме го с много упоритост и неуморен труд, с усилията на нашия страхотен екип от преподаватели, които са всеотдайни и живеят с работата си.

Ние обръщаме внимание на всеки един детайл, на всеки един студент. Непрекъснато обновяваме програмите си, за да са адекватни на нуждите на пазара. Много преди другите университети създадохме здрава връзка с бизнеса и осигуряваме професионална реализация на нашите студенти в престижни организации, дори още докато следват. Така всъщност нашите випускници са сред най-добре платените специалисти със среден доход от над 3000 лева. Гордеем се с техните успехи и това ни мотивира да ставаме по-добри във всяко отношение.

– Тази година стартирахте ранен прием за бакалаври и прием за магистри през летен семестър. Какво е новото при тях?

– Да, това е новото при нас и съм убедена, че бъдещите ни студенти ще го оценят като прекрасна възможност.

От тази година имаме предварителен прием, при който ще може да се кандидатства само с препоръка от учител. Записването е до 31 януари 2023 г., като студентите ще получат 20% отстъпка от таксата за първата година. За да кандидатстват, те трябва да попълнят онлайн форма за подаване на документи, да представят една препоръка от учител и да платят 30% от семестриалната такса след отстъпката.

Бих насърчила кандидат-студентите да се възползват от тази възможност,

да си запазят място без приемен изпит в най-добрия частен бизнес университет

в България при преференциалните условия на записване. Те ще получат образование на високо европейско ниво, ще бъдат част от малки групи, позволяващи запазването на високото качество на обучение и индивидуално отношение към всеки студент. Няма по-добър избор от този.

Всички магистри, които желаят, могат да стартират обучението си във ВУЗФ още през февруари. Приемът вече е отворен и ще продължи до 15 февруари.

В последните години ВУЗФ е сред малкото университети в България, които предлагат всяка година обучение в нови и модерни дисциплини, съобразени с нуждите на бизнеса и пазара на труда.

Магистърските програми на университета са изключително иновативни.

Изборът е много разнообразен. Студентите могат да избират от програми като „Финтех, финанси и дигитални иновации“, която в правим в партньорство с Българска финтех асоциация,  „Зелена икономика и устойчиво развитие“, „Дигитален маркетинг и онлайн анализ“, Банков мениджмънт и инвестиционна дейност и други. Всички програми могат да се видят на сайта ни vuzf.bg.

Кандидатстването е само по документи, които могат да се подадат и онлайн – услуга, която много облекчава работещите кандидати.

 ВУЗФ учреди Балканска асоциация на икономическите университети. Разкажете ни повече за нея и за вашите международни партньорства.

– Тази година направихме много нови неща – нови програми, нови проекти и нови партньорства. По инициатива на нашия ректор проф. д.ю.н. Борис Велчев на 24 ноември беше учредена Балканска асоциация на икономическите университети. В нея членуват много престижни университети от почти всички държави от региона. Идеята е да обединим усилията си както в обучението на бакалаври, магистри и докторанти, така и по линия на научно-изследователската дейност. Имаме

много интересни проекти,

които са в процес на изпълнение, и съм убедена, че ще има с какво ново да се похвалим в началото на следващата година.

В процес сме и на установяване на сътрудничество с водещ университет в Германия, където ще си партнираме по линия на съвместни програми, обмен на студенти и преподаватели и съвместни проекти.

– Какво бихте казали на всички, които се колебаят къде да продължат обучението си?

– Да изберат ВУЗФ. Аз бих го направила, ако бях на тяхната възраст. Един магистър, който се дипломира този месец, при връчване на дипломата му ми сподели „Благодаря ви за всичко! За мен беше незабравимо и незаменимо преживяване!“ Това е най-добрата оценка за нашата работа.

Leave a Comment