ВУЗФ организира Втора международна конференция за общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване (PEPP)

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab организира Втора международна конференция по въпросите на PEPP (общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване). Темата на форума е „PEPP – Регламент и технически стандарти за пазарна реализация“.

Конференцията се организира под патронажа на г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор.

Форумът ще се проведе на 29 и 30 октомври 2020 г. в аулата на ВУЗФ, гр. София, ул. “Гусла” № 1.

Международната конференция е втора стъпка от инициативите на ВУЗФ след организирането на голямата международна конференция „Pan-European Personal Pension Product”  (PEPP) – регламент, ефекти и проблеми” в рамките на Българското председателство на съвета на ЕС, проведена през м. май 2018 г.

Въвеждането на този единен режим в ЕС повдига много въпроси за разрешаване на равнище на ЕС, както и от всяка държава членка. На дневен ред стои въпросът доколко рамката за PEPP ще има отражение на пазара на дългосрочни спестявания. Темата е особено актуална, тъй като Регламентът за PEPP влезе в сила на 14 август 2019 г. Очаква се през август 2020 г. да се предоставят съвети и технически стандарти на COM. Инициативата за PEPP на Eвропейската комисия (ЕК) е в рамките на създаването на Съюз на капиталовия пазар и основната цел е да предостави по-добри възможности за спестяване. Една от целите на ЕК с прилагането на PEPP е допълнително натрупване на дълготрайни активи за инвестиции в икономиките на държавите членки на ЕС. Това ще даде възможност за създаване на работни места и нарастване на доходите на населението на Общността. Според Европейската комисия, PEPP има потенциал да натрупа допълнително спестявания за 700 милиарда евро до 2030 г.

Конференцията ще бъде открита от ректора на ВУЗФ, доц. д-р Григорий Вазов, и Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор.

Събитието ще протече в два последователни дни и е структурирано в четири панела. Целта е да се състои открита научна и експертна дискусия по проблемите на предстоящата пазарна реализация на общоевропейския продукт за лично пенсионно осигуряване.

Първият панел ще бъде посветен на ролята на техническите стандарти и законодателството на Ниво 2 за пазарната реализация на PEPP /pan-European personal pension product/. Във фокуса на втория панел са характеристиките на PEPP в контекста на постигане целите и ролята на продукт за лично пенсионно спестяване. Третият панел ще постави клиента в центъра на дискусиите. Във фокуса на четвъртия панел са оценката на резултатите и управлението на рисковете при дългосрочните спестовни и инвестиционни продукти.

Сред основните лектори във форума са Евгения Ангелова, зам.-председател на Комисията по бюджет и финанси в 44-то Народно събрание, Евелина Милтенова, председател на УС на БАДДПО, Сандра Хак, главен експерт, Финансова стабилност в  EIOPA, Мати Лепала, генерален секретар, PensionsEurope, Бернар Делбек, старши директор по икономическите въпроси и изследователската дейност, EFAMA, Никола Жанмар, директор „Лично и Общо застраховане“, Insurance Europe, Мартин Рамхартер, старши съветник по правни и политически въпроси, Министерство на финансите, Австрия, проф. Клаудио Тебалди от Университета Бокони в Милано, проф. Ханс ван Миртен от Университета в Утрехт,  Нидерландия, както и много други уважавани експерти с богат практически и научен опит в областта. Сред тях са и водещи преподаватели във ВУЗФ – доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление „Застраховане и пенсионно осигуряване“ във VUZF Lab и ръководител на катедра “Финанси”, проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството и директор на направление “Финанси и финансов мениджмънт”, VUZF Lab, доц. д-р Радостин Вазов, зам.- ректор по европейски проекти и продължаващо обучение и ръководител на катедра “Застраховане и осигуряване” и др.

Във форума участие ще вземат представители на Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Комисията за финансов надзор, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Комисията по труда, социалната и демографската политика и Комисията по бюджет и финанси към 44-то Народно събрание, Националния осигурителен институт, EIOPA /Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване/, Pensions Europe, Insurance Europe, EFAMA, Българското актюерско дружество, Европейската актюерска асоциация и други специализирани организации и държавни институции, пазарни участници, финансови експерти и анализатори, експерти в областта на дългосрочните продукти за спестяване, капиталовите пенсионни фондове, представители на академичните и научните среди от България и Европа.

Програмата и презентациите от конференцията можете да видите ТУК.

Лекторите на конференцията може да видите ТУК.

Анотация на събитието може да видите ТУК.

Краен срок за регистрация за конференцията: 26 октомври 2020 г. на електронен адрес: info@vuzflab.eu

Материалите от конференцията ще бъдат рецензирани и издадени от издателството на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов“.

Докладите няма да бъдат презентирани по време на събитието.

Участието с доклади в конференцията е без такса.

Краен срок за подаване на заявки за участие с доклади 15 октомври 2020 г. на адрес https://vuzflab.eu/registration/

Изискванията за оформление на докладите можете да видите ТУК.

Краен срок за изпращане на пълните доклади: 1 ноември 2020 г. на е-mail: pepp2020@vuzf.bg

Работен език на конференцията: английски език. Симултанен превод е осигурен за официалното откриване.

Конференцията ще се проведе изцяло онлайн на 29 и 30 октомври в платформата Google Meet на адрес: http://meet.google.com/sep-xcno-iph Поради ограничение до 100 човека, включени в платформата, събитието може да бъде гледано и директно на фейсбук страницата на ВУЗФ

Във връзка с конференцията е създадена анкета относно PEPP (общоевропейски продукт за лично пенсионно осигуряване), която всеки желаещ може да попълни на адрес: https://forms.gle/UzwCbNqs1fgcuA4JA Резултатите от анкетата ще бъдат представени и коментирани по време на събитието от доц. д-р Станислав Димитров, председател на организационния комитет и член на научния комитет на конференцията.

Програмен съвет на конференцията:

Съпредседатели:

Доц. д-р Григорий Вазов,
ректор на ВУЗФ
Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор

Членове:

Габриел Бернардино, председател на ЕIOPA
Проф. д-р Григор Димитров, преподавател във ВУЗФ, главен директор “Осигурителни отношения”, Българска стопанска камара
Проф. д-р Йордан Христосков, Институт за икономически изследвания към Българската академия на науките
Доц. д-р Бисер Петков, преподавател в УНСС
Проф. д-р Ханс Ван Миртен, преподавател, Университета в Утрехт
Константин Велев, председател на УС на Асоциацията на българските застрахователи
Евелина Милтенова, председател на УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително доброволно осигуряване (БАДДПО)
Мати Лепала, генерален секретар на Pensions Europe

Научен съвет:

Председател:

Проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ

Членове:

доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление “Застраховане и осигуряване”, VUZF Lab, член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЖЗК “Съгласие” ЕАД
Проф. д-р Ханс Ван Миртен, преподавател, Университета в Утрехт
Доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, ВУЗФ
Доц. д-р Яким Китанов, декан на академичната програма, ВУЗФ

Организационен комитет:

Председател:

доц. д-р Станислав Димитров, директор на програмно направление “Застраховане и осигуряване”, VUZF Lab

Членове:

Проф. д-р Виржиния Желязкова, зам.-ректор по учебната дейност и качеството, ВУЗФ
Доц. д-р Радостин Вазов, зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение, ВУЗФ
Доц. д-р Жельо Христозов, преподавател във ВУЗФ
Мирена Шилева, началник на кабинета на ректора, ВУЗФ
Марио Каменов, директор на Центъра за продължаващо и професионално обучение, ВУЗФ
Юлияна Георгиева, мениджър Комуникации и кариерно развитие, ВУЗФ
Гергана Генова, офис мениджър, ВУЗФ

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803, 0884 591 822, е-mail: info@vuzflab.eu

Конференцията се организира със съдействието на Фонд „Научни изследвания“, договор № КП-06-МНФ/13 от 24.09.2020 г.

 

Генерален спонсор:

Спонсори:
       

 

Медийни партньори:

            

                     

Leave a Comment