Доц. д-р Радостин Вазов е новият заместник-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на ВУЗФ

Доц. д-р Радостин Вазов, член на екипа на VUZF Lab, е новият заместник-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ).

Решението бе взето единодушно на академичния съвет, с протокол № 1 от 19.03.2020 г.

 

Leave a Comment