Доц. д-р Красимир Тодоров, ВУЗФ, взе участие в международната конференция по стратегическо управление в Копенхаген, Дания

Доц. д-р Красимир Тодоров, преподавател във ВУЗФ, представи висшето училище пред международната академична общност в Копенхаген, Дания, на научната конференция по стратегическо управление, организирана от World Academy of Science, Engineering and Technology, която се проведе на 11 и 12 юни 2019. https://waset.org/conference/2019/06/copenhagen/ICSM

Доц. Тодоров представи доклад на тема “The strategic engine model: redefined strategy structure, as per Market-and Resource-based theory application, tested in the automotive industry” и беше модератор на панела „Economics and Management Engineering“, в който взеха участие изследователи от САЩ, Англия и Виетнам.

Научното жури на конференцията отличи доц. Тодоров с награда за най-добра презентация и му бе връчена  грамота.

Leave a Comment