VUZF Lab с поредица от семинари за данъчната практика и предизвикателствата пред бизнеса

Доц. д-р Любка Ценова, преподавател по данъчно право във ВУЗФ; Йордан Константинов, съдия от Върховния административен съд, В развитие, 05.04.2019 Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) ще проведе поредица от кръгове на практически семинари, като първият от тях ще бъде на Прочети