Издателството на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов“ отбелязва 15 години

През 2019 г. издателството на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов“ отбелязва своята 15-годишнина.

За този период са издадени повече от 100 заглавия в областите икономика, финанси, мениджмънт, маркетинг, екология, човешки ресурси и др. Книгите му се отличават със своето модерно съдържание и актуална обществена проблематика, предизвиквайки подчертан отзвук  не само сред академичната общност, но и сред по-широк кръг читатели – студенти, докторанти, представители на публичния сектор и на бизнеса, както и сред всички, които проявяват интерес към икономическата тематика.

Дейността на издателството е насочена към популяризиране на резултатите от научната работа във висшето училище, и по-специално на изследователската работа на Лабораторията за научно-приложни изследвания VUZF Lab.

Издателската дейност обхваща подготовката и отпечатването на следните издания: Годишник на ВУЗФ; монографии; учебници; електронно списание VUZF Review; учебни помагала; бюлетин „Дискусионен форум”; други печатни материали (сборници с доклади от научни конференции, кръгли маси, справочници и др.).

Някои от темите на издадените книги за първи път получиха гласност сред българската икономическа общност и предизвикаха изключителна оценка от публиката – теми като кръгова икономика, психология на финансовото поведение, иновативно управление на човешките ресурси, нови проучвания върху предприемачеството и др.

Авторският кръг на издателството обединява имената на едни от най-авторитетните представители както на научните, така и на бизнес средите. С безспорната  си академична стойност и прекрасното си полиграфическо оформление „Св. Григорий Богослов“ се нарежда сред емблематичните издателства, поддържащи високи научни и естетически стандарти – мястото му на книжните щандове през тези 15 години се оценява като подчертано стойностно.

Автор на идеята за създаването на издателството и основна заслуга за нейната реализация има доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ. Работата на издателството се подпомага от редакционна колегия, в чийто състав са включени едни от най-авторитетните имена в областта на бизнеса, финансите, мениджмънта, застраховането и осигуряването. От самото му създаване директор на издателството е Милка Рускова, редактор и публицист в елитни национални медии.

По повод на своята 15-годишнина, през 2019 година издателство „Св. Григорий Богослов“ е планирало редица публични събития и инициативи, първата от които ще бъде на 26 февруари, когато с изискан коктейл ще бъде отбелязан неговият празник.

Leave a Comment