ВУЗФ подписа меморандум за сътрудничество с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ–България)

 

На 7.02.2019 г. във Висшето училище по застраховане (ВУЗФ) и финанси се подписа меморандум за сътрудничество между Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ–България) и ВУЗФ.

Целта на документа е да се установят работни взаимоотношения и сътрудничество за провеждане на съвместни дейности при осъществяване на проекти във връзка с разкриване и предотвратяване на измами, осъществяване на мероприятия за обмен на опит и добри практики.

Документът предвижда  участие в съвместни групи, форуми и други форми на публични изяви, както и обмяна на информация от взаимен интерес. Меморандумът дава възможност за участие на представители на АСЕРИ-България в презентации и лекции пред студенти, както и участие на преподаватели от ВУЗФ и експерти от Лабораторията за научно-приложни изследвания към висшето училище – VUZF Lab в експертизи, консултации и събития, организирани от асоциацията.

Документът се подписа от доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ и изпълнителен директор на VUZF Lab, и г-н Владимир Икономов, председател на управителния съвет на  АСЕРИ-България. Снимки може да видите ТУК.

Leave a Comment