ВУЗФ инвестира в създаването на иновации за българската икономика – университетът открива Лаборатория за научно-приложни изследвания

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) инвестира в старта на нов проект, с който да създаде иновативни и ефективни решения за българската икономика и бизнес и който има потенциал да промени пазара за научно-приложни изследвания у нас. Бизнес университетът създаде Лаборатория за научно-приложни изледвания (ЛНПИ) към ВУЗФ. В нея студенти, докторанти и професори от различни научни направления имат възможност да разработват свои идеи и проекти по значими социални и икономически теми.

Една от основните функции на новия научно-приложен център е да осигурява трансфер и обмен на знания между националния и международния научно-технически пазар, както и да открие правилния инструмент за прилагането им у нас. Сред основните цели на Лабораторията е чрез ефективните проекти и решения, които създава, да стане част от цялостния процес при формиране на държавни стратегии и политики. Новият център дава още допълнителни възможности на екипи от България и Европа да провеждат изследвания и насърчава участието на учените в различни проекти, финансирани от ЕС. По този начин ВУЗФ цели да активира връзката между научно-приложните изследвания и корпоративния пазар у нас.

Основните направления, в които утвърдени експерти от ВУЗФ и бизнеса вече работят, са „Икономика“, „Финанси и финансов мениджмънт“, „Бизнес мениджмънт и маркетинг“, „Застраховане и пенсионно осигуряване“, „Информационни и комуникационни технологии“ и „Международни докторски и магистърски програми и проекти и международно сътрудничество“. Редом с научно-приложния труд, който ще генерира, Лабораторията на ВУЗФ периодично ще дава и трибуна за професионални дискусии с представители на държавните институции и бизнеса по актуални теми и проблеми в сферата на тези направления. На 30 октомври ще се проведе първата такава кръгла маса. Тя ще обърне внимание на предстоящата реформа в здравеопазването.

Изпълнителен директор на Лабораторията е доц. д-р Григорий Вазов – ректор на ВУЗФ:

„Създаването на Лаборатория за научно-приложни изследвания е проект, върху който работим от дълго време и който няма аналог у нас. Световната практика е показала, че университетите не само могат, но и трябва да участват в развитието на една страна, като генерират решения и задават тенденции. Всеки университет трябва да служи като интелектуален резервоар за иновативни идеи. Радостен съм, че през годините ВУЗФ успя да се утвърди като такъв и даде възможност на професори, студенти и докторанти да създадат проекти, които намират приложение в корпоративния свят. Сега, откривайки Лабораторията, очакваме този процес да се ускори и да дадем своя принос както за развитието на икономическото образование в България, така и за икономиката в страната“, заяви доц. д-р Григорий Вазов, ректор на ВУЗФ.

Директори на програмните направления на Лабораторията са доц. д-р Виржиния Желязкова, доц. д-р Юлия Добрева, доц. д-р Даниела Илиева, доц. д-р Станислав Димитров, проф. д-р Румен Трифонов и проф. д-р Грегори Макридис. Част от екипа са и ключови експерти от академичния състав на ВУЗФ.

Повече информация може да откриете на уебсайта на Лабораторията –  https://vuzflab.eu/

 

Leave a Comment