доц. д-р Георги Николов

доц. д-р Георги Николов

Доц. д-р Георги Николов е почетен ректор на ВУЗФ и главен секретар на висшето училище. Избиран е за народен представител в 7-то Велико народно събрание, 36-то и 37-мо Народно събрание и председател на Сметната палата на Република България. Бил е ректор и зам.-ректор по учебната дейност и качеството на ВУЗФ,

Дългогодишен преподавател по статистика в СА „Д. А. Ценов“ и ВУЗФ. Научните му интереси са в областта на статистиката, финансите, ефективността, контрола и одита. Има над 70 научни публикации в тези области.